Hướng dẫn mở port nhanh cho camera trên Router iGATE của VNPT

Hướng dẫn Nat Port Router igate của VNPT GW040

Chuẩn bị

  • Một Router (modem) iGate GW040 ( Cũng có thể áp dụng cho các mẫu GPON ONT  Igate khác như GW020 , GW240 , GW040H
  • Đầu ghi/camera IP đã kết nối với modem
  • Máy tính kết nối với modem hoặc điện thoại/máy tính bảng thông minh kết nối với modem qua wifi
  • Một tên miền động đã được đăng ký của nhà cung cấp vd : Noip, Dyndns, cameraddns
  • Biết được địa chỉ IP Lan nội mạng của đầu ghi/camera ip
  • Biết được Port của thiết bị
  • Đảm bảo tất cả thiết bị đều hoạt động và kết nối

Tiến hành MỞ PORT

( VD : Đầu ghi Hikvision địa chỉ IP Lan : 192.168.1.19 chạy 3 port TCP 81-8000-1554 )

B1 : Truy cập vào Modem qua địa chỉ IP : 192.168.1.1

B2 : Sử dụng tài khoản : admin-admin để đăng nhập

Nếu không vào được thì gọi lên tổng đài hỗ trợ kĩ thuật và xin thông tin đăng nhập modem

B3 : Tìm đến mục : Advance Features = > NAT => Virtual Servers => Add => Nhập thông tin theo mẫu bên dưới

+Use Interface : pppoe_veip0/ppp0.2

+Custom Service : đặt tên để nhận biết

+Server IP address : nhập địa chỉ IP đầu ghi vào đây

+External Port Start/End : Nhập port cần mở cho đầu ghi / camera ip vào đây

+Internal Port Start/End :Nhập port cần mở cho đầu ghi / camera ip vào đây

=> Apply/Save : Click vào đây để lưu lại

Ở mục 3′ và 4′ ở hình dưới là tính năng mở nhanh bằng DMZ

Chỉ cần nhập địa chỉ IP LAN đầu ghi : 192.168.1.19 => ” Save/Aplly “‘ là xong

Mở thủ công từng Port là tốt nhất , nếu được thì hạn chế sử dụng DMZ

mở port cho modem igate

Nếu bạn sử dụng Tên miền động ( DDNS ) thì tiếp tục cài đặt

Cũng trong phần Advance Features => DNS => Dynamic DNS => Add => Nhập thông tin

+D-DNS provider : nhà cung cấp dịch vụ của bạn – modem hiển chỉ cho chọn 1 trong 3 mục ( NO-IP , DynDNS.info,TZO )

+Hostname : tên miền của bạn

+Interface : giao diện – chọn theo giao diện bạn đã NAT ở bên trên

+Username : Tài khoản đăng nhập tài khoản chứa tên miền

+Password : Mật khẩu đăng nhập tài khoản chứa tên miền

=>Nhớ “Save/apply” để lưu cấu hình

sử dụng tên miền ddns

Vào trang https://ping.eu/port-chk/ để thử lại xem port đã thông hay chưa với cả địa chỉ IP WAN và tên miền

CHECK LẠI PORT ĐÃ MỞ